17 Nisan 2021

Kpss Tarih Testi İçin Yararlı Bilgiler

Fikir Akımları

4 adet fikir akımı vardır.Bu fikirlerin ortaya atılmasının nedeni Osmanlı Devletini çöküşten kurtarmak eskiye dönmesini sağlamaktır.

Osmanlıcılık

Osmanlı Devleti bünyesinde değişik din ve dilden olan halkları Osmanlı bilinci ile ortak bir noktaya toplayarak birleştirmeye yönelmiştir.

İslamcılık

Osmanlıcılık fikrine karşı II. Abdülhamit İslamcılık fikrini desteklemiştir.Devletin kurtulmasının sadece İslam ile olacağı öne sürülmüştür.Bütün Müslümanlar birleştirilerek büyük bir İslam Devleti kurulması amaçlanmıştır.

Turancılık(Milliyetçilik)

II. Meşrutiyet döneminde çıkan bu fikir bütün Türk Irkını tek bir Bayrak altında toplamayı amaçlamıştır.Ancak mümkün olmayacağı anlaşılınca Ziya Gökalp tarafından bir edebi akım olan Türkçülüğe dönüştürülmüştür.

Batıcılık

Çöküş döneminden çıkmanın sadece Batı teknoloji ve yönetim şekli ile olacağı savunulmuştur.Köklü batıcılık mümkün olmamış ve yüzeysellikten öteye gidelememiştir.

II. Meşrutiyet

Nedenleri

İttihat ve Terakki Partisine mensup olan bazı subaylar Rumeli de ayaklanmıştır.Tahta Osmanlı hanedanlığından başka birinin geçtiği söylenmiştir.Serez den bir ordunun İstanbul a yürümek üzere çıktığı padişah a söylenmiştir.Ordu ve halk arasında isyan belirtileri ortaya çıkmıştır.
En önemli etken Reval Görüşmeleridir.

Sonuçları

1876 anayasası tekrar yürülüğe girdi.(Kanun-u Esasi)
Anayasa değişikliği ile padişahın meclisi kapatması zorlaştı
Karışıklıktan yararlanmak isteyen Avrupalı devletler bazı yerleri işgal etti
Bulgaristan bağımsızlığını ilan etti
Yunanistan Girit i işgal etti
Avusturya Macaristan , Bosna-Hersek i işgal etti.
Basına sansür uygulandı.
Çok partili hayata geçildi.a

Mustafa Kemal’in Hayatını Etkileyen Bazı Şehirler

Sofya : Eğitim
Selanik : Eğitim
İstanbul : Eğitim , Askeri , Siyasi
Şam: İlk görev yeri
Manastır : Eğitim

Bazı savaşların ve anlaşmaların – önemli olayların tarihleri

Lozan Anlaşması : 23 Temmuz 1923
Trablusgarp Savaşı : 1911-1912
Balkan Savaşları : 1912-1913
Uşi Anlaşması : 18 Ekim 1912 (İtalya ile imzalandı)
Londra Anlaşması : 1913 (II.Balkan savaşı sonrasında imzalandı)
II. Balkan Savaşı : 1913
İstanbul Anşalması : 23 Eylül 1913(Bulgaristan ile imzalandı)
Atina Anlaşması : 14 Kasım 1913 (Yunanistan ile imzalandı )
İstanbul Anlaşması: 13 Mart 1914 (Sırbistan ile imzalandı )
Versallies (Versay) : 28 Haziran 1919 (Almanya)
Saint Germain (Sen jermen) : 10 Eylül 1919 (Avusturya)
Nevilly (Nöyyi) :27 Kasım 1919(Bulgaristan)
Trianon (Triyanon) : 4 Haziran 1920 (Macaristan)
Havza Genelgesi : 21 Mart 1919
Amasya Genelgesi : 22 Haziran 1919
Erzurum Kongresi : 7 Ağustos 1919
Sivas Kongresi : 4-11 Eylül 1919
Türkiye İktisat Kongresi : 17 Şubat 1923
Türk Dil Kurumu : 1932
Türk Tarih Kurumu : 1931
Üniversite Reformu : 1933
Millet Mekteplerinin Açılması : 1928
Yeni Türk Harflerinin Kabulü : 1 Kasım 1928
Kubilay (Menemen )Olayı : 23 Aralık 1930
Maarif Teşkilatı Kanunun Kabulü : 2 Mart 1926
Mustafa Kemal e Suikast Girişimi : 16 Haziran 1926
Şeyh Sait İsyanı : 13 Şubat 1925
Tevhid-i Tedrisat Kanunu : 3 Mart 1924
Ankara’nın Başkent Seçilmesi :13 Ekim 1923
Cumhuriyet’in İlanı : 13 Ekim 1923
Halifeliğin Kaldırılması : 3 Mart 1924
Saltanatın Kaldırılması : 1 Kasım 1922
Mudanya Ateşkes Anlaşması : 11 Ekim 1922
Büyük Taarruz : 28 Ağustos-9 Eğlül 1922
Tekalif-i Milliye Emirleri : 7-8 Ağustos 1921
Sakarya Savaşı : 23 Ağustos-13 Eylül 1921
Kars Anlaşması : 13 Ekim 1921
Ankara Anlaşması : 20 Ekim 1921
Türk-Afgan Dostluk Anlaşması : 1 Mart 1921
İzmir’in İşgali : 15 Mayıs 1919
I.Dünya Savaşı: 1914-1918

I. Dünya Savaşı Tarafları
İttifak
Almanya
Avusturya-Macaristan
İtalya(sonradan İtilaf bloğuna geçti)
—–Sonradan İttifak kısmına katılan ülkeler—–
Osmanlı Devleti
Bulgaristan

İtilaf
İngiltere
Fransa
Rusya
——–Sonrada İtilaf kısmına katılan ülkeler———-
Brezilya
Japonya
Sırbistan
Romanya
Yunanistan
ABD
(İtalya)

Osmanlı Devletini I.Dünya Savaşında Savaştığı Cepheler

Taaruz cehpheleri
Kafkas
Kanal
Savunma Cepheleri
Çanakkale
Suriye-Filistin
Irak
Hicaz-Yemen
İttifak Ülkelerine Yardıma Gittiğimiz Cepheler
Galiçya
Romanya
Makedonya

Hangi Cephede Kiminle Savaştık

Kafkas:Rusya
Irak:İngiltere
Filistin – Suriye :İngiltere
Hicaz-Yemen: İngiltere
Çanakkale : İtilaf Devletleri
Kanal (Süveyş):İngiltere

Osmanlı’yı Parçalamak İçin Yapılan Gizli Anlaşmalar

Sykes-Picot
Boğazlar
Londra
Petrgad
Mc Mahon
Saint Jean De Maurine

Not:I. Dünya savaşına son vermek için ABD Başkanı Wilson , Wilson ilkelerini yayımlamışlardır.

Yararlı Cemiyetler

Trakya Paşaeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti
İzmir Müdafa-i Hukuk Cemiyeti
Redd-i İlhak Cemiyeti
Trabzon Muhazaafa-i Hukuk Cemiyeti
Doğu Anadolu Müdafa-i Hukuk Cemiyeti
Kilikyalılar Cemiyeti
Milli Kongre Cemiyeti
Anadolu Kadınları Cemiyeti

Zararlı Cemiyetler

Rum Cemiyetleri ;
-Marvi Mira
-Etnik-i Eterya
-Pontus Rum

Ermeni Cemiyetleri ;
-Hınçak
-Taşnak
-Ermeni İntikam Alayları

TBMM ye Karşı Yapılan İsyanlar

İstanbul Hükümetinin ve İtilaf Devletlerinin Yaptığı İsyanlar : Bolu -Düzce , Yozgat , Konya , Urfa İsyanları
İstanbul Hükümetinin Çıkardığı İsyanlar:Anzavur ayaklanması , Kuvay-ı İnzibatiye İsyanı
Azınlıkların çıkardığı isyanlar:Pontusçu Rumlar Ve Ermeni İntikam Alayları isyanları
Kuvay-ı Milliye nin çıkardığı isyanlar: Çerkez Ethem , Demirci Mehmet Efe

Misak-ı Milli : Milli Sınırlar

admin

kaynakbul.com

View all posts by admin →

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.