27 Şubat 2021

4. Sınıf Destek ve Hareket Sistemi

A.İSKELET:iskelet sistemi
İskelet insan vücudunun önemli kısımlarından biridir. Kemikler, insan vücudunun hareket etmesinde rol oynar. Kemikler düşme ve çarpmalar sonucunda kırılabilir. Kırık bir kemiği hareket ettirmek zordur. Kırık kemikler, birbirine kaynaması için alçıya alınır.
İskelet: Kemiklerin bir araya gelmesiyle oluşan yapıya iskelet adı verilir.
Yetişkin bir insanın iskeleti, yaklaşık 206 kemikten oluşur.Bebeklerde kemik sayısı daha fazladır.Ancak bebeklerin büyümeleri sırasında bazı kemikler kaynaşarak tek kemik haline gelir.İnsan vücudundaki kemikler şekillerine göre gruplandırılır.Üç çeşit kemik vardır:Uzun kemik, kısa kemik ve yassı kemik.

UZUN KEMİKLER:
Uzun kemikler kol ve bacaklarımızda bulunur.bacagımızda bulunan uyluk kemigi,uzun kemiktir.

KISA KEMİKLER:
Kısa kemikler el ve ayak bilekleriyle omurgada bulunur. Omurga,kısa kemiklerden olusur.

YASSI KEMİKLER:
Göğüs,kaburga ve kafatası kemikleri yassı kemiklerdir.

İnsan iskeletinde dört temel kısım bulunur:
1.Kafatası
2.Omurga
3.Göğüs kafesi
4.Kollar ve bacaklar

KAFATASI:
Kafatası,yassı kemiklerden oluşur.Kemikler birbirine sıkıca kenetlenerek içi boş bir yapı oluşturur.Kafatasının içindeki boşlugu beyin doldurur.Kafatası,beyni çepeçevre sararak çarpma ve darbe gibi dış etkilerden korur.Alt çene kemigi dışında kafatasında bulunan kemikler hareketsizdir.

OMURGA:
Omurga boyundan başlayıp sırt boyunca uzanır.Omurga kısa kemiklerin üst üste dizilmesiyle oluşmuş bir yapıdır.İnsan omurgasını meydana getiren kemiklere,omur kemigi adı verilir.Omurgada 33 tane omur kemigi bulunur.Omurganın şekli “S” harfine benzer.Omur kemiklerinin ortası boştur.Bu kemiklerin üst üste dizilmesiyle bir kanal oluşur.Omurga, bu kanal içerisinde bulunan önemli bir organı(omuriligi)korur.Omurga vücudun dik durmasında da sol oynar.Boyunda bulunan omurga kemikleri başımıza destek vererek onu dik tutabilmemizi saglar.

GÖĞÜS KAFESİ:
Güğüs kafesi;göğüs kemigi,kürek kemikleri ve kaburga kemiklerinden oluşur.Göğüs kafesinde yassı kemikler vardır.Göğüs kafesi kalp ve akciger gibi hayati organları dış etkilerden korur.

KOLLAR VE BACAKLAR: Kollar ve bacaklar hareketimizi gerçekleştirmede önemli rol oynarlar. Yürürken bacaklar vücuda desteklik sağlar.

B. EKLEM:
İnsan yürürken,koşarken,merdiven çıkarken yada çalışırken sürekli hareket ederler.İnsan vücudunun hareket edebilmesi için iskelet,kas ve eklemlerin birlikte çalışması gerekir.
TANIM:İskelette kemiklerin birbirine baglandığı yere eklem adı verilir.
İnsan iskeleti çok sayıda kemikten oluşmuştur.iskeleti oluşturan kemiklerin tamamı birbiriyle kaynaşmış olsaydı vücudumuzu hareket ettirmemiz mümkün olmazdı.Bazı kemiklerin birleşme noktalarından hareketli olması,insanların hareketlerini yapabilmesini saglar.Eklemlerin hareket kabil,yetleri birbirinden farklıdır.Bazı eklemler birbirine sıkıca bağlanmııştır ve hareketli degildir.Omurga ve göğüs kafesinde bulunan kemikleri birbirirne baglayan eklemlerin hareketleri sınırlıdır.kol ve bacaklardaki eklemlerin hareketli olması,yürüme ve koşma gibi hareketleri kolaylıkla yapmamızı saglar.

admin

kaynakbul.com

View all posts by admin →

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.