14 Nisan 2021

2018 Öğretmenlik Mülakatı Çıkmış Sorular

 1. İşbirlikli öğrenmenin 2 tane ilkesini açıklayınız.
 2. E-devlette şubat ayında acılan hizmet dökümü ve daha sonra erişime kapatılan sorgulama hizmeti nedir?
 3. Etkin dinleme ve okuma becerisini nasıl kazandırırsınız?
 4. Teknolojinin hayatımıza girmesiyle birlikte öğrencinin iletişim becerisine internetin olumlu ya da olumsuz etkileri nelerdir?
 5. 2018 G20 zirvesi nerede yapılacak ? (ARJANTİN)
 6. Bireyselleştirilmiş eğitim hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Faydalı mıdır?
 7. Eğitim de sosyalleşme sizce nasıl olmalıdır?
 8. Teknoloji ve bilim ilişkisi ile ilgili soru
 9. Öğrenen ve öğretenin ayni ortamda olmadığı eğitim çeşitlerini yazınız.
 10. İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda bu ülkelerin genel adi nedir?
 11. Çocuğun sosyalleşebilmesi için neler yapabilirsiniz?
 12. Eğitimde teknoloji kullanımının sosyo-kültürel ve ekonomik sınırlılıkları nelerdir?
 13. Sunuş yoluyla öğretimin iki tane ilkesini belirtiniz.
 14. İngiliz bilim insanı Stephan Hawking hangi alanlarda çalışma yapmıştır?
 15. Kişisel sosyal zekayı nasıl geliştirebiliriz?
 16. Teknoloji hangi ihtiyaçtan doğmuştur?
 17. Programlı öğretimin ilkelerinden 2 tanesini söyleyiniz.
 18. Kanguru ve koalalariyla ünlü olan ülkenin adı nedir?
 19. Sözel ve dilsel zekayı nasıl geliştirirsiniz? Branşınızla ilgili örnek veriniz.
 20. Eğitimde teknolojiyi nasıl kullanırız? Kendi branşınızla ilgili örnek veriniz.
 21. 2018 yılında istifa eden milli atletimiz kimdir?
 22. Üst düzey düşünme becerilerine iki örnek veriniz.
 23. Eğitim teknolojilerinin gelişiminde öğretmenin rolü nedir?
 24. Gezinin sınırlıklarından 2 tanesini söyleyiniz.
 25. Portakal çiçeği karnavalı nerede yapılır?
 26. Eğitimi teknolojiyle nasıl anlatırsınız?
 27. Afrin’in önemini anlatınız.
 28. Tam öğrenme modeline göre duyuşsal giriş özelliklerinden iki tanesini söyleyiniz.
 29. Her çocuk özeldir3 idiots filmlerinde oynayıp Türkiye’yi ziyaret eden oyuncu kimdir?
 30. Teknolojiyi eğitimde nasıl kullanırsınız?
 31. Okul zamanları dışında öğrencilerinizle nasıl etkinlikler düzenlersiniz?
 32. Öğrenen ve öğretenin aynı ortamda olmadığı eğitim çeşitlerini yazınız.
 33. Eğitimde teknoloji kullanımının sosyo-kültürel ve ekonomik sıkıntıları nelerdir?
 34. Tam öğrenme modeline göre duyuşsal giriş özelliklerinden iki tanesini söyleyiniz.
 35. Öğretmenin aktif olduğu yöntemler nelerdir?
 36. Pisa’nın açılımı nedir?
 37. Teknoloji kullanımı fırsat eşitliğini nasıl etkiler?
 38. Bilimsel ve problem çözme yöntemlerinden iki tanesini söyleyiniz.
 39. 2018 yılının en iyi öğretmeni seçilen Türk öğretmen kimdir?
 40. Kulüp seçerken öğrencilerin daha çok faydalanacağı kulüplere nasıl yönlendirirsiniz?
 41. Öğrencilerin üretim yapmasında teknolojinin olumlu olumsuz yönlerine örnekler veriniz.
 42. 2019 da milletvekili sayısı ne kadar olacak?
 43. Matematiksel mantıksal zekayı geliştirmek için neler yapılabilir?
 44. Eğitimde teknoloji kullanılmalı mıdır? Nedenini açıklayınız.
 45. Araştırma inceleme stratejisinin sınırlılıkları nelerdir? İki örnek veriniz.
 46. İşbirlikçi öğrenme ile dersinizi işlerken hangi teknikleri kullanırsınız?
 47. Türkiye’de interneti kullanan ilk üniversite hangisidir?
 48. Amacınız öğrenci aktif ders işlemek ise bu amaca ulaşmak için nasıl bir yol izlersiniz?
 49. İnternetin öğrencilerin sosyalleşmesi acısından olumlu olumsuz yönlerine örnekler veriniz.
 50. Dönem ödevi verirken çocuklardan elle yazmasını mi isterdiniz bilgisayar çıktısını da kabul eder miydiniz? Neden?
 51. İşbirlikçi öğrenmenin ilkelerini yazınız.
 52. E-devletin 2018 Şubat ayında sunduğu hizmet nedir?
 53. Teknolojinin ilköğretimde olumlu ve olumsuz yanlarına örnekler veriniz.
 54. Sınıfınızda okuma dinleme becerisini nasıl geliştirirsiniz?
 55. 2018’de istifa eden atlet kimdir?
 56. 1.Gezi tekniğinin en önemli 2 sınırlılığını açıklayın.
 57. Portakal Çiçeği karnavalı Nerede düzenlenmektedir?
 58. Demokrasi bilincini öğrencilerinize nasıl yerleştirirsiniz?
 59. F klavye nedir ? Mucidi kimdir ?

 1. Meslek seçiminde iki kuram söyleyiniz.
 2. Dünya tek bir ülke olsaydı başkenti İstanbul olurdu diyen komutan kimdir ?
 3. Ders sırasında birbirini sürekli şikayet eden öğrenciye nasıl davranırdınız ?
 4. Etkileşimli tahtanın derste kullanmanın avantajı nedir ?
 5. Mors balığının Latincesi nedir ?
 6. Edimsel koşullanmada ceza ve pekiştirme türlerinden iki tanesine örnek veriniz..
 7. Yılda kaç kez gündüz gece eşitliği sağlanır ?
 8. Freud’un Psikoseksüel dönemlerinden iki tanesini söyleyiniz.
 9. Muallim-i Sani olarak bilinen bilgin kimdir ?
 10. Öğretmen sınıfta güvenli ortam hazırlamak için neler yapmalıdır ?
 11. Etkileşimli tahta,tablet vb teknolojinin derslerde kullanımı hakkında bilgi veriniz..
 12. Maarif davamız kitabının yazarı kimdir ?
 13. Kohbergin ahlaki gelişim kuramı evrelerinden iki tanesini söyleyiniz.
 14. Ülkemizde deniz üzerine yapılan hava limanının adı nedir?
 15. Sınıfta görmezden gelinecek davranışlara örnek veriniz.
 16. Etkileşimli tahtayı sınıfta kullanmanın öğrenciler üzerinde avantajları nelerdir?
 17. Bireyi tanıma tekniklerinden 2 tanesini söyleyiniz.
 18. Gece gündüz eşitliğine ne denir ?
 19. Teknolojiyi alanında nasıl kullanırsın?
 20. Müsteşarın adı nedir ?
 21. Çocukları derse sevdirmek için neler yapılabilir?
 22. Öğrenmeyi dışarıdan etkileyen iki etken söyleyiniz?
 23. Klasik koşullanmanın 5 temel ilkesinden 2 tanesini söyleyiniz
 24. Test uygularken nelere dikkat edilmelidir?
 25. Karadeniz’e düşen rus uçağında bulunan koronun adı nedir ?
 26. Anne baba tutumlarına 2 örnek veriniz.
 27. Doğu Anadolu Bölgesinin Aen büyük kayak merkezi hangisidir ?
 28. Çoklu zeka kuramına göre ders işlerken ne gibi zorluklarla karşılaşırsınız ve bu zorlukları nasıl çözersiniz?
 29. Etkileşimli tahtanın ülkemize kattığı önem kendi alanınızda nasıl daha etkili kullanırsınız ?
 30. Toplum değerlerini öğrencilere nasıl kazandırabilirsiniz ?
 31. Etkileşimli tahtalar sözel derslerde mi sayısal derslerde mi daha işlevseldir.Kendi alanınıza göre yorumlayınız.
 32. Öğrenmeyi etkileyen unsurları göz önüne alarak öğrenenle ilgili faktörlerden iki tane söyleyiniz.
 33. Öğretmenler odasındaki öğretmen iletişiminin öğrenciye katkısını söyleyiniz.
 34. Akıllı tahtaya kitap yükleyip ders işlemenin öğrenciye katkısı nedir ?
 35. ”Felsefe yolda olmak demektir” sözünü anlatınız.
 36. Silahlı insansız hava aracının adı ?
 37. Teknolojiyi kendi alanınızda nasıl kullanabilirsiniz?
 38. Engel türlerinden 2 tane örnek veriniz.
 39. Öğretmen merkezli eğitimden öğrenci merkezli eğitime geçişin avantaj ve dezavantajları ?
 40. Problem alanlarına göre 2 rehberlik modeli söyleyiniz.
 41. Altın Koza nerede yapılıyor?
 42. Derse giriş aşamalarından 2 tanesini söyleyiniz.
 43. Modern Türk müziğinin kurucusu kimdir ?
 44. İdeal öğretmenin yeri nasıl olmalıdır ?
 45. Etkileşimli tahta ihtiyaçtan mı doğmuştur nasıl yaygınlaştırılabilir?
 46. Öğretmenin sınıftaki rolü nedir ?
 47. Eriksonun psikososyal kuramı evrelerinden 2 tanesini yazınız.
 48. Hava sahası ihlali nedir?
 49. Etkileşimli tahtayı dersin hangi aşamasında kullanırsınız?
 50. Görmezden gelme nedir ?

 1. Görsel sanatlar dersinde Erikson’un hangi gelişim evresindeki duyguların çatışması sonucu olumlu ürünler ortaya çıkar?
 2. 2018 Kültür ve Turizm Bakanlığı ne yılı ilan edilmiştir?
 3. Romantik yaklaşım nedir ve alanınızla ilgili örnek vererek açıklayınız
 4. İnternetten alınan her bilgi doğru mudur internet bilgi konusunda degerlendiriniz
 5. Freud psikoseksüel kuramı
 6. Piaget gelişim evrelerinden birisi
 7. Matbaanın mucidi
 8. Eğitimde teknoloji faydasi
 9. Gagne nin öğrenme ürünlerinden 2 tanesi
 10. Magna Carta hangi ülkenin krallığı tarafından yapıldı
 11. Sık sık devamsızlık yapan kaynaştırma öğrencisi için ne yaparsınız
 12. Öğrencinize ödev verdiğinizde internete yönlendirir misiniz? Kullanmasını ister misiniz?
 13. Mesleki rehberliğin tanımını sorup ne olduğunu sormuşlardı
 14. Sınıfına yeni gelen öğrenciye uygulayacağınız oryantasyon nedir
 15. Kırsaldaki öğrenci ile şehirdeki öğrenci arasındaki teknoloji farkını nasıl giderirsiniz
 16. Kıbrısta 1960 yılımdaki başbakan yardımcısı sordular(Fazıl Küçük)
 17. 12 yas donemindeki öğrenciye nasıl davranırsınız
 18. konsültasyon tanımını vermiş hizmetin adını sordular
 19. Bireysel farklılıkları göz önünde bulundurursak ders nasıl işlenir
 20. Bir de kendi zamanınızdaki teknoloji ile şimdiki teknoloji gelişmeler arasındaki farkı nasıl değerlendirirsiniz ve bireyin gelişimi açısından nasıl yorumlarsınız
 21. 3 ülkeye sınır olan ilimiz hangisidir?
 22. Gelişimde belli yaşlar vardır.. bu cümle gelişimin hangi ilkesiyle ilişkilidir?(( Cevap kritik dönem.)
 23. Eğitimde internet kullanımı nasıl olmalı?
 24. Rehberlik hizmetleri nasıl olmalı?
 25. Sürekli devamsızlık yapan kaynaştırma öğrenciniz var onun okula devamı için neler yapardınız
 26. İnternetteki bilgileri güvenli bulunuyor musunuz ödev verirken öğrencileri internete yönlendirir misiniz
 27. Açık uçlu soruların sınırlılıkları
 28. Davranışların uyarıcı-tepki bağı,koşullanma kavramlarıyla açıklandığı görüş hangisidir
 29. Nobel barış ödülü kimlere verilir, en son kim nobel ödülü aldı
 30. Rehber öğretmen olarak sınav kaygısı olan bir öğrenciniz olsa ne yaparsınız
 31. İletişim teknolojilerinin olumlu olumsuz etkileri
 32. Materyal seçiminde nelere dikkat edersiniz?
 33. Lisansüstü eğitim programları nelerdir?
 34. Öğretmenlik mesleğinin saygınlığını nasıl artırırsınız?
 35. Bilgisayarı, interneti eğitimde nasıl daha etkin kullanırsınız?
 36. Bireyin gelişimini etkileyen faktörler nelerdir?
 37. 2017 yılı cumhurbaşkanlığı tarih ödülü kime verişmiştir?
 38. Bir öğretmenin psikolojik durumunu sınıfa yansıtması hakkında ne düşünüyorsunuz açıklayınız
 39. Materyal kullanımı sözel ve sayısal derslerde gerekli görüyor musunuz? Açıklayınız.
 40. Öğretmen internetten faydalanmalı mi
 41. Lisansustu egtim programlari
 42. Toplumun öğretmen uzerindeki etkileri
 43. Öğretmen Öğrencinin  girisimciligini Destekler ise Eriksona Gore Hangi Kimlik Krizinin Yasanmasi Onlenmis Olacaktir ?
 44. Teknolojinin “Her Yerde Egitim ve Ogretim” Bakimindan Bir Devrim Olduguna Inaniyor musunuz ?
 45. Romantik Tasarim Icin Okul Gereksizdir. Bu Konuda Gorusleriniz Nelerdir ?
 46. Mesleki rehberliğin tanımını vermiş nedir diye sormuştu
 47. Kıbrıs barış hatalarından başbakan kimdi
 48. Oryantasyon hizmeti
 49. Kırsal ve kentsel kesimde eğitimde eşitliği nasıl sağlarız
 50. Eğitimde hata türleri nelerdir
 51. Çanakkale savaşına getirilen Anzaklar nereli
 52. Soru öğretmen her öğrenciyi sevmeli mi
 53. Meslek okullarında kan alımını öğrencilere nasıl öğretirsiniz
 54. Üstün zekalı öğrencilerin etkinlikleri nasıl olmalı?
 55. Osmanlı imparatorluğu kaç asır hüküm sürmüş?
 56. Sınıf içi etkinlikler düzenlenirken nelere dikkat edilmelidir?
 57. İnternetin eğitimde kullanılmasıyla geleneksel öğretmen ve öğrenci anlayışı değişmiştir.siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? İnternetin olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir kısaca?
 58. Bir öğretmen öğrencileri haberleşme konusuyla ilgili olarak postaneye götürüyor. Öğretmenin bu davranışını öğretim ilkelerinden hangisiyle açıklarsınız?
 59. Freud genital dönem hakkında bilgi
 60. Doğuştan gelen davranışlara 2 örnek verin
 61. 2017 Nobel barış ödülü hangi kampanyaya verildi
 62. Soru hırsızlık yapan öğrenciye ne yaparsınız
 63. Soru sosyal medyanın olumlu olumsuz yönlerinden bahsediniz
 64. Öğretmenlik mesleğini nasıl saygın bir hale getirirsiniz
 65. Lider bir öğretmenin özellikleri,
 66. Okula sık sık devamsızlık yapan bir kaynaştırma öğrencisinin rehber öğretmenisiniz. okula kazandırmak adına neler yaparsınız?
 67. İnternetteki her bilgi doğru mudur? Öğrencilerinize odev verirken internete yönlendirir misiniz,neden?
 68. Piajet e bilissel gelişim ilkelerinden iki tane söyleyiniz.
 69. Yeni kesfedilen kıtanın adı.
 70. Kültüru aktarmak için ne yapmalıyız.
 71. İletişim araçları kişinin donanımlı ve özgüvenli olmasını sağlar mı.
 72. Toplumun ogretmen uzerindeki etkileri
 73. Çok sesli müziğin Türkiye temsilcisi?
 74. Materyal geliştirme 2 ilke
 75. Saygın öğretmen nasıl olmalı
 76. Cumhurbaskanligi vefa ödülü verilen kisiyi sormuslar
 77. Balık verme balık tutmayı ogret sozundeki rehberlik ilkesi.
 78. Kenelerden bulaşan turkiyeye 2002de gelen hastalık.
 79. .Öğrencinin hazirbulunusluluk düzeyini nasıl artırırsın?
 80. Geleneksel eğitimle teknoloji kullanılan egitimi karşılaştırın.
 81. Fatih sultan Mehmet in yaptırdığı sahnı seman medresesinin şimdiki adı.
 82. Sınıf içi etkinlikler düzenlenirken nelere dikkat edilmelidir?
 83. Olgunlaşmanın tanımı
 84. Aydın Afrodisyas antik Kenti
 85. Rehberlik okullarda neden gerekli
 86. İntreaktif eğitimde öğretmen nasildir
 87. Piajet’in gelişim kuramına göre inanç ve değerlerin oluştuğu dönem hangisidir?
 88. Matbaanın kurucusu kimdir?
 89. Oral, anal, fallik, gizil ve genital dönemlerinden (Psikanalitik Kuram)genital dönem öğrencilerine nasıl davranılmalıdır?
 90. Matbaanın mucidi kimdir
 91. Psikoseksüel kuramda genital dönemdeki 12 yaş çocuğuna toplumsallaşma,meslek edinme,grup çalışmasında nasıl yardımcı oluruz
 92. Piagette çocuk değer ve inanç sistemine hangi evrede ulaşır
 93. Uyarıcı tepki bağı hangi kuramın kavramı ?
 94. Sinav kaygısı olan öğrenciyi nasıl rahatlatirsin?
 95. Nobel Barış Ödülü kimlere verilir
 96. Eğitim programlarının 3 tane faydasını söyleyin
 97. Fetret devrini bitiren padişah
 98. Sınıfında şiddete başvuran çocuğa nasıl bir uygulama yaparsın
 99. E-test, e-kitap, e-sınav uygulamalarının faydaları ve nasıl uygularsın
 100. Eğitimin örtük işlevleri nelerdir?
 101. Beş şehir, Saatleri Ayarları Enstitusu gibi kitapların yazari ( Ahmet Hamdi Tanpinar)
 102. Korku kaygı gibi durumlarda öğretmen   nasıl davranmalidir?
 103. Ebadaki video sunularını yeterli buluyor musunuz?
 104. Bruner’in bilişsel gelişim kuram.
 105. Sınıftaki eşyalar çalınıyor naparsınız.
 106. Uçağın mucidi
 107. Brunerin bilişsel gelişim aşamaları
 108. Cep telefonu ve sanal ağları eğitimde faydalı olarak nasıl kullabiliriz
 109. UNESCO Dünya mirasina katılan il neresi
 110. Rehberliğin eğitimde kullanılmasının gerekçeleri faydası nedir gibi birşeydi sanırım
 111. İnteraktif eğitimin öğretmene katkısı?
 112. Mesleki rehberliğin tanımını sorup ne olduğunu sormuşlardı
 113. Sınıfına yeni gelen öğrenciye uygulayacağınız oryantasyon nedir
 114. Kırsaldaki öğrenci ile şehirdeki öğrenci arasındaki teknoloji farkını nasıl giderirsiniz gibi bir soruydu
 115. Kıbrısta 1960 yılımdaki başbakan yardımcısı sordular(Fazıl Küçük)
 116. Öğrenmeyi etkileyen faktörler
 117. Özel hayatını sınıfa yansıtır mısın
 118. Anzak askerleri hangi ülke vatandaşlarıdır?
 119. Bir öğretmen tüm öğrencilerini sevebilir mi?
 120. Alanınızla ilgili bilmediğiniz bir durumda öğrencileri o konuyu aktarırken nelerden yardım alırsınız?
 121. Video ve ders kitapları yeterli mi?
 122. Sınıfında gürültü yapan öğrencileri nasıl derse isındırırsın?
 123. Daimiciliğin tanımı vermisler hangi felsefedir.
 124. Güney ve Kuzey kore arkasındaki buzları eriten spor etkinliğini sordular (kis olimpiyatları)
 125. Ögretmen degerlendirmesi nasil olmali gibi bi soruydu
 126. meslege baslamadan once seminer ve kurslara katilmak faydali midir yorumlayiniz
 127. Tam öğrenmenin tanımını  vermişler.
 128. Yazıyı ilk bulan uygarlık
 129. Teknolojiyi nasıl branşında ölçme değerlendirme de kullanırsınız.
 130. İnternet Bilgi çöplüğü ne anlıyorsunuz
 131. Sahnı seman medresesinin bugünkü adı ne
 132. Dünyaya en yakın gezegen
 133. Cumhurbaşkanı tarih ödülü kime verildi
 134. Orhun yazıtları hangi ülkenin sınırlarındadır.
 135. Özgüven problemi yaşayan bir öğrencinize nasıl yardım edersiniz branşınla ilişkilendirerek açıklayınız.
 136. İşbirlikli öğrenme tekniklerinize nasıl uygularsınız.
 137. Lale Devri padişahı kimdir
 138. Sınıf Rehber öğretmen olarak görevleriniz
 139. Öğretmen teknolojiyi iyi kullanmalı mıdır?
 140. Sınıfta tartışan problem çıkaran öğrenciler var ilk yapacaginiz sey nedir
 141. Birden çok kardeşin ayni sınıfta bulunmasi sonucu çıkan problemlerde ne yapardınız

 1. Uçağın mucidi kimdi?
 2. Sınıfta hırsızlık olursa ne yaparsınız?
 3. Doğuştan gelen davranışlardan 2 tane söyleyiniz?
 4. 2018 Nobel ödülü hangi kuruluşa verilmiştir?
 5. Bireysel gelişimi etkileyen faktörler nelerdir?
 6. Öğretmenler özel hayatlarında yaşadıkları sorunları öğrencilere yansıtmalı mıdır?
 7. Teknolojiyi dersin tüm içeriklerinde kullanmak mümkünmüdür?
 8. Açık uçlu soruların sınırlılıklarından 2 tanesini söyleyiniz.
 9. Göbekli Tepe nerededir?
 10. Öğretmenin öğrencinin olumlu benlik tasarımı üzerindeki etkileri nelerdir?
 11. Materyal her derste kullanmalı mıdır?
 12. Bir öğretmen haberleşme konusunu anlatırken öğrencileri postaneye götürüyor” Bu öğretim yöntemi nasıldır ?
 13. Osmanlı Devleti kaç asır hüküm sürmüştür?
 14. Okul eğitimi gereksizdir aile eğitimi yeterlidir sözüne katılıyor musunuz?
 15. 2018 yılı kültür bakanlığı tarafından ne yılı olarak ilan edilmiştir?
 16. 3 ülkeye sınır olan ilimiz ?
 17. Rehberlik hizmetlerinin eğitimde kullanımı ?
 18. Yeni keşfedilen kıta ?
 19. Ulaşım özgüveni nasıl etkiler?
 20. Piagete göre bilişsel gelişimi etkileyen faktörler ?
 21. Öğrenciye nasıl rehberlik edersiniz?
 22. Dersleri nasıl kalıcı hale getirirsiniz ?
 23. Öğrenme nedir ? Açıklayınız.
 24. Batıda çok sesli sanat müziğini tanıtan sanatçı kimdir?
 25. Kaynaştırma öğrencisi devamsızlık yapıyor naparsınız?
 26. Magna Carta nedir?
 27. Gagne’nin öğrenme ürünleri
 28. Dünyadaki en önemli sorun nedir?
 29. Bruner’in gelişim dönemleri
 30. Sınıf içi etkinlikler düzenlenirken nelere dikkat edilmelidir?
 31. Romantik tasarımda okulsuz eğitim görünüşü savunulur.Buna katılıyor musunuz?
 32. Nobel ödülleri kimlere verilir?
 33. Davranışı uyarıcı-tepki ile açıklayan yaklaşım nedir?
 34. Sınav kaygısını nasıl gideriyorsunuz?
 35. Matbaanın mucidi kimdir?
 36. Oral-Anal-Fallik ve kritik dönemlere göre 12 yaşındaki çocuğa nasıl davranılır?
 37. Çevreden ve öğrenmeden bağımsız gelişen şey nedir?
 38. Rehberlik neden eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır?
 39. İnteraktif öğrenmenin öğretmene faydaları nelerdir?
 40. Olgunlaşma nedir?
 41. UNESCO kültür mirasına 2017’de giren tarihi alan
 42. Piaget’in soyut işlemler dönemi
 43. Freud genital dönem

admin

kaynakbul.com

View all posts by admin →

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.